xuño 2023

12xuñ9:30 am11:00 amObradoiro en Cea

13xuñ10:00 am12:00 amContos e recollida en BoborásContos e recollida de maiores

14xuñ10:00 am11:30 amObradoiro en Boborás

15xuñ10:00 am12:00 amContos e recollida en Cea

15xuñ11:00 am1:00 pmContos en DodroPara as crianzas

15xuñ5:00 pm7:00 pmContos en DodroPara os maiores

16xuñ9:30 am10:30 amContos en BoborásContos para crianzas

17xuñ5:00 pm8:00 pmEncontro da Palabra en Boborás

18xuñ5:00 pm7:00 pmRoteiro da Memoria en Boborás

19xuñ9:30 am11:00 amContos en CeaPara as crianzas

21xuñ12:00 pm2:00 pmContos e recollida na BañaPara maiores

23xuñ10:00 pm11:00 pmRoteiro da Memoria en Cea

24xuñ5:00 pm7:00 pmEncontro da Palabra en Cea

26xuñtodo o díaContos en Rois

26xuñ7:00 pm9:00 pmObradoiro en Rois

29xuñ7:00 pm9:00 pmEncontro da Palabra en Rois

xullo 2023

01xultodo o díaEncontro da Palabra na Baña

06xul11:00 am1:00 amObradorio en DodroPARA FAMILIAS

10xul11:00 am1:00 pmContos en TouroPara maiores

11xul11:00 am12:00 amContos en TouroPara crianzas

11xul5:00 pm7:00 pmObradoiro en Touro

12xul11:00 am1:00 pmEncontro da Palabra en Touro

12xul7:00 pm9:00 pmRoteiro da Memoria en Touro

18xul12:30 am2:30 pmContos e recollida en FriolPara a rapazada. Contos e recollida de historias.

18xul10:00 am12:00 amContos en VilarmaiorPara maiores

18xul12:45 pm1:45 pmContos en VilarmaiorPara crianzas

18xul5:30 pm7:30 pmObradoiro en Friol

19xul11:00 am1:00 amContos e recollida en FriolPara maiores. Contos e recollida da tradición oral.

20xultodo o díaEncontro da Palabra en Friol

22xul11:30 am1:30 pmRoteiro da Memoria en Friol

27xul11:00 am1:00 pmObradoiro en VilarmaiorPara familias

27xul12:00 pm2:00 pmContos e recollida en RoisPara crianzas

28xul7:00 pm9:00 pmRoteiro da Memoria en Rois

agosto 2023

03ago11:00 am1:00 pmEncontro da Palabra en Dodro

03ago8:30 pm10:30 pmRoteiro da Memoria en Dodro

04agotodo o díaEncontro da Palabra en Vilarmaior

04agotodo o díaRoteiro da Memoria en Vilarmaior