Roteiro da memoria en Friol

Roteiro da memoria en Friol

O punto de saída sobre a praza de Friol é na Casa da Galbana, hoxe unha casa rehabilitada como hotel rural. De aí foi fillo de Elvira A Galbana, Manuel Andón Cebreiro. Alcalde deica o ano 1975, a causa do seu pasamento. É rememorado no seu bo facer polo pobo da vila...